Strona Główna Klub Seniora "Pod Aniołami"
Klub Seniora "Pod Aniołami" Drukuj Email

aniol_1_lewy

Klub Seniora "Pod Aniołami" działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku podeszłym i sędziwym o zasięgu gminnym.


Powstał jako inicjatywa kierownika GOPS. Zasady funkcjonowania i tryb pracy Klubu Seniora określa ustawa o pomocy społecznej oraz Regulamin Organizacyjny z dnia 01 lipca 2008r Klub jako ośrodek Aktywizacji Społecznej Osób w Wieku Sędziwym i Podeszłym, obejmuje działaniem osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie działalności GOPS w Rymaniu. Finansowany jest ze środków własnych gminy.


Klub Seniora działa cztery razy w miesiącu, w każdy wtorek od 15.00 - 18.00. W przypadku organizowania imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek, godziny otwarcia ustalane są w zależności od potrzeb. Zajęcia odbywają się w Klubie Seniora ul. Sportowa 1 (budynek na stadionie). Uczestnictwo w zajęciach klubu jest bezpłatne.

aniol_1_prawy

Zadania realizowane przez Klub Seniora mają na celu:

- Rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych

- Poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym

- Polepszenie sprawności intelektualnej oraz manualnej i ruchowej osób Starszych

- Organizowanie wsparcie psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym

- Kreowanie wizerunku osoby w podeszły, wieku jako jednostki czynnej społecznej

- Integrację osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem

- Dowartościowanie i wzrost samooceny ludzi starych

- Promowanie wiedzy o regionie i o kulturze regionu oraz o tradycjach

- Budowanie więzi międzypokoleniowej

- Promocja wiedzy, doświadczenia i zainteresowań ludzi w podeszłym Wieku


Klub Seniora zapewnia uczestnikom:

- Zajęcia w ramach terapii zajęciowej i usprawnienia manualnego

- Tworzenie wspólnoty osób przebywających w klubie

- Kontakty towarzyskie z innymi klubami seniora

- Podstawowe zabiegi rekreacyjne

- Udział w imprezach kulturalnych i wycieczkach

- Podwieczorki, spotkania itp.


Od 2010 roku Klub Seniora działa pod nazwą Klub Seniora ,,Pod Aniołami’. Klub Seniora powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, samotnych, schorowanych i częściowo izolowanych społecznie. Jego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.


Spotkania klubowiczów skonsolidowały środowisko wiejskie ludzi starszych, uzupełniły działania pomocy społecznej i opieki medycznej.

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja