Strona Główna
Strona główna GOPS Rymań
Walentynki 2011 Drukuj Email

amor1 W dniu 12.02.2011 r. (sobota) o godz. 17:00 spotkanie walentynkowe w Klubie Seniora (stadion).


Wszystkich zainteresowanych klubowiczów zapraszamy.

serce

 
Nowe zdjęcia z Wigilii 2010 Email

Wigilia_2010_200x113

 

Informujemy, że w naszej Galerii Zdjęć w katalogu Wieczór Wigilijny - 14 grudnia 2010 dodano nowe zdjęcia.

 
Aerobik dla Seniorów Drukuj Email
czwartek, 13 stycznia 2011 10:46

aerobic_senior_160x106 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zaprasza serdecznie wszystkich emerytów, rencistów i członków gminnego Klubu Seniora w Rymaniu na zajęcia aerobiku w każdą środę od godz. 15:30.

Zajęcia odbywać się będą w Klubie Seniora (Stadion) na ul. Sportowej 1.

 
IV edycja projektu systemowego "Jesteśmy Aktywni" Drukuj Email

Logotyp_zdjcie_dobre_kolor_500x80_kopia

IV_edycja

Kolejna edycja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego trwa!!! Tegoroczni uczestnicy projektu realizują dwa szkolenia zawodowe :

  1. Kurs Pokojowa rozszerzony o kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 8 pań,
  2. Kurs kucharz – garmażer – 10 osób z terenu gminy.

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_008

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_009

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_010

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu przy ul. Sportowej, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się będą w hotelach powiatu kołobrzeskiego. W ramach obecnej edycji, uczestnicy realizują szkolenia zawodowe oraz uczestniczą w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz w warsztatach umiejętności wychowawczych.

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_011

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_012

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_013

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_014

Podczas trwania projektu wszyscy beneficjenci objęci są ubezpieczeniem NNW oraz wsparciem dochodowym jak również mają opłacone badania lekarza Medycyny Pracy oraz badania sanitarno – epidemiologiczne i korzystają z drobnego poczęstunku podczas zajęć.  Obecnie zakończono postępowanie dotyczące wyłonienia firmy, która zorganizuje dla uczestników   i członków ich rodzin dwudniowy wyjazd integracyjno – poznawczy do Poznania i okolic.  Udział w projekcie jest całkowicie B E Z P Ł A T N Y !!! Uczestnikom życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do założonego celu, jakim jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej.

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_001

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_002

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_003

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_004

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_005

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_006

IV_edycja_JESTESMY_AKTYWNI_2011_007


Logotyp_zdjcie_dobre_kolor_500x80_kopia

IV_edycja_jestesmy_aktywni

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
"JESTEŚMY AKTYWNI" EDYCJA 2011
– GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU


W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu już po raz czwarty realizował partnerski projekt systemowy "Jesteśmy aktywni". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-32-006/08-00 z dnia 7 maja 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Liderem Projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, a partnerami wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Kołobrzeskiego. W edycji 2011 wzięło udział 16 kobiet (2 niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, 2 pracujące i 12 bezrobotnych)  oraz 2 bezrobotnych mężczyzn będących klientami GOPS w Rymaniu – łącznie 18 beneficjentów ostatecznych.

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_041

Projekt „Jesteśmy aktywni” ma na celu:

rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprawę dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym będącym jednocześnie klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, a także poprawę skuteczności funkcjonowania Ośrodka.

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_007

Działania zrealizowane w edycji 2011:

- Warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 20 h dla 18 beneficjentów,
- Warsztaty z psychologiem w wymiarze 10 h dla 18 beneficjentów,
- Warsztaty umiejętności wychowawczych w wymiarze 16 h dla 18 beneficjentów,
- Warsztaty poprawy wizerunku osobistego w wymiarze 18 h dla 18 beneficjentów,
- Szkolenia zawodowe:
- "Pokojowa rozszerzone o kurs pierwszej pomocy przedmedycznej" w wymiarze 20 h teorii z zakresu pracy pokojowej, 8 h szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i  80 h zajęć praktycznych dla 8 uczestniczek projektu,
- „Kucharz – garmażer” w wymiarze 158 h teoretyczno – praktycznych dla 10 uczestników projektu,
- Dwudniowy wyjazd integracyjno – poznawczy do Poznania i okolic dla beneficjentów i ich rodzin,
- Piknik rodzinny dla beneficjentów i ich rodzin.

Przez cały okres realizacji projektu pracownik socjalny ds. projektu świadczył na rzecz uczestników pomoc społeczną w postaci pracy socjalnej. Beneficjenci objęci byli wsparciem dochodowym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu do miejsc realizacji projektu oraz zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb. Ponadto uczestnicy w ramach projektu podlegali ubezpieczeniu NNW, mieli zapewnione badania lekarza medycyny pracy oraz mogli na zajęcia przychodzić z dziećmi, dla których przygotowano i wyposażono kącik zabaw.

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_028

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_012

Edycja 2011 Projektu w liczbach:

- wartość projektu: 148 400,62
w tym: - 133 560,52 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
14 840,10  zł - środki własne z budżetu gminy.

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_047

- świadczenia pomocy społecznej o charakterze aktywizującym dla uczestników projektu wyniosły łącznie zł – średnio na uczestnika  zł.

- w projekcie udział wzięło 18 osób, mieszkańców gminy Rymań, klientów GOPS w Rymaniu, wszyscy uczestnicy zgodnie z założeniem ukończyli szkolenia zawodowe i podnieśli swoje kwalifikacje,

- ze strony GOPS przy realizacji projektu pracowały 4 osoby – 1 pracownik socjalny, księgowa, informatyk, który administruje stronę internetową projektu  oraz kierownik GOPS,

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_083


- Działania projektowe realizowali:
a) doradca zawodowy – mgr Kamila Jarmarczyk,
b)  psycholog – mgr Magdalena Tkacz,
c) pedagodzy – mgr Ewa Chełkowska i mgr Henryk Zabrocki,
d) szkolenia zawodowe – Centrum Kształcenia i Nadzoru BHP Marek Kalisz:
- Szkolenie Pokojowa rozszerzone o kurs pierwszej pomocy przedmedycznej: mgr Małgorzata Markowska – teoria z zakresu pracy pokojowej, dr – kurs pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne odbywały się w Arca Medical SPA w Kołobrzegu oraz w Hotelu Polonez w Rymaniu,
- Szkolenie Kucharz – garmażer: mgr Małgorzata Markowska, zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu,
e) warsztaty poprawy wizerunku osobistego – Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia – Agnieszka Volker – Karolina Przybył

- uczestnicy otrzymali łącznie 90 zaświadczeń i certyfikatów dokumentujących udział i ukończenie szkoleń zawodowych oraz warsztatów,

- pracownik socjalny przeprowadził 18 rodzinnych wywiadów środowiskowych
z uczestnikami projektu,

- zawarto 19 kontraktów socjalnych w ramach projektu,

Jestesmy_Aktywni_IV_edycja_2011_086

 
Wieczór Wigilijny - 14 grudnia 2010 Drukuj Email
Wigilia_2010_02914. 12. 2010r. o godz. 17:00 w Klubie Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych przygotowane przez w/w Klub Seniora oraz pracowników GOPS w Rymaniu.

Niestety z powodu śnieżycy, nieprzejezdnych i zlodowaciałych dróg przybyło zaledwie połowa gości. Całe szczęście dotarli: Ksiądz Proboszcz Marek Mierzwa z Gorawina, Wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Ekiert, pani Sekretarz Krystyna Golik, pani Skarbnik Marzena Kurgan oraz pani Radna Powiatu Danuta Bugaj.

Tradycyjnie Wieczerzę rozpoczęło czytanie Pisma Świętego, modlitwa i dzielenie się opłatkiem. Wigilijni goście zasiedli przy stołach kosztując wspólnie i własnoręcznie przyrządzonych potraw. Nie zabrakło barszczyku z uszkami, ryby po grecku czy pierogów z kapustą i grzybami, których było co nie miara (seniorki ulepiły ponad 600 sztukUśmiech). Resztę wieczoru wypełnił gromki śpiew kolęd i pastorałek.

Zapraszamy do oglądania zdjęć w naszej Galerii Zdjęć

 
Wigilia 2010 Drukuj Email

Ogloszenie_Wigilia_2010_500x350

 
Kolonia w Sudetach 15 -24.08.2010 r. Drukuj Email
Kolonia_Sudety_2010_121_200x150

Jak co roku, dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Zespołowi Szkół w Rymaniu, nasza młodzież miała okazję wyjeżdżać na kolonie  w czasie wakacji. Każdy, kto raz pojechał w góry na kolonie, miał okazję przeżyć niesamowitą przygodę, poznać przyjaciół z prawdziwego zdarzenia. W tym roku dzieci przeżywały wakacyjną przygodę w Sudetach. Uczestniczyły w wypadach w góry m.in. Przełęcz Okraj, Snieżkę, do rezerwatów krajobrazowych,, Kruczy Kamień” oraz ,,Głazy Krasnoludów”,  Lubawki, Kamiennej Góry, Chełmska Śląskiego czy Krzeszowa .Z wycieczką autokarową do stolicy Republiki Czeskiej –Pragi oraz z pobytem w ZOO Safari w Dvůr Králové nad Labem.

Zapraszamy do przeglądania zdjęć w naszej Galerii Zdjęć

 
Bal Seniora w Rymaniu - 23 października 2010 r. Drukuj Email

Bal_Seniora_2010_200x150

 

BAL SENIORA 2010

23.10.2010r. w Sali Wiejskiej w Rymaniu odbył się uroczysty Bal Seniora zorganizowany przez Klub Seniora oraz pracowników GOPSu z Rymania. Świętowali seniorzy z Klubów Seniora z Rymania, z Gościna oraz z Siemyśla. Zabawa była wyśmienita, podobnie jak zastawa : ) Wieczór wypełniły ciekawe konkursy i zabawy. Pary taneczne mogły się zmierzyć w „Tańcu z Seniorami”, gdzie pod okiem „srogiego” jury walczyły o głosy kolegów i zwycięstwo. Wszystkie pary doceniono za ogromną wytrwałość na parkiecie. Każda kręciła „Kołem Fortuny”, losując nagrody ukryte pod tajemniczymi nazwami. Zawrzało, gdy śpiewem wypełniły sale występy zespołu „Biadule” oraz chóru „Złota Jesień”. Magię wspomnień przyniosła zabawa „Zgadnij kto to!”, w trakcie której seniorzy rozpoznawali nie tylko swoje twarze z dzieciństwa. Królową Balu została Władysława Jusiak z Siemyśla, Królem Balu – Wilhelm Radoń.

Więcej…
 
Szkoła dla rodziców Drukuj Email
rodzice

SZKOŁA DLA RODZICÓW

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zaprasza na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla rodziców. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Klubu Seniora przy ul. Sportowej 1 w Rymaniu (stadion) w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00.

Więcej…
 
Bal Seniora 23.10.2010 Drukuj Email

Plakat_bal_Seniora_500x529

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 następna > ostatnia >>

Strona 32 z 33

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 

Ankieta

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?