Strona Główna
Strona główna GOPS Rymań
Rodzinny piknik św. Szczepana - 26.06.2022 r. PDF Drukuj Email

 
Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi PDF Drukuj Email


 
Pielgrzymka osób z niepełnosprawnościami do Skrzatusza PDF Drukuj Email

 

 
40 zł dziennie za pomoc uchodźcom PDF Drukuj Email

Flaga Ukraina 15040 zł dziennie za pomoc uchodźcom

 

Każdy, kto od 24 lutego przyjął pod swój dach obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, może uzyskać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.


Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie ma miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.


We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które chce się uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu przyjętych osób z Ukrainy. Wnioskodawca musi potwierdzić, że zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i nie pobrał za to żadnego wynagrodzenia – np. za wynajem. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty przyjętych osób.


Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni od przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będzie wypłacane z dołu.


W gminie Rymań wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.


Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu.

 

 
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY PDF Drukuj Email

Flaga Ukraina 150JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Osoby uprawnione do otrzymania:
   1. Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
   2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
   4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
•    imię (imiona) i nazwisko,
•    datę urodzenia,
•    obywatelstwo,
•    płeć,
•    rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
•    serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
•    informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    adres pobytu na terenie gminy Gościno,
•    dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada.

Należy także mieć ze sobą dokumenty:
•    dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
•    powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

 

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu ul. szkolna 7, od poniedziałku do piątku.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Obowiązuje wypełnienie w alfabecie łacińskim.

Sposób wypłaty: na polski rachunek bankowy.

 
Pomoc dla Ukrainy PDF Drukuj Email

Pomoc dla Ukrainy gorna grafika 500

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rymań

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę, spowodowała, że za naszą wschodnią granicą toczą się ciężkie walki, giną ludzie, a całe rodziny zmuszone są opuścić swoje domy i mieszkania. Matki z maleńkimi dziećmi, osoby starsze wymagają w takich sytuacjach szczególnej pomocy.
W takich trudnych chwilach narodowi ukraińskiemu każdy z nas chciałby udzielić wsparcia.
Bardzo dziękujemy wszystkim  mieszkańcom naszej Gminy, którzy deklarują daleko idącą pomoc.

Kochani!!!
Od wtorku 01 marca 2022 r. do poniedziałku 07 marca 2022 r. w siedzibie GOPS w Rymaniu w godzinach urzędowania (7.15 - 15.15) oraz w każdym sołectwie (sale wiejskie) będzie zbiórka niezbędnych środków czystości i potrzebnych rzeczy dla małych dzieci, matek, osób starszych przekraczających przejście graniczne Zosin-Uściług,  polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne położone w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło,
w miejscowości Zosin, znajdujące się 60 km od Zamościa.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu celem pomocy nawiązał współpracę z gminą Horodle.
Zebrane artykuły zostaną przetransportowane do Gminy Horodle dzięki współpracy „Container Modul”.


Dziękujemy za dar serca. Pamiętajmy, że okazane dobro drugiemu człowiekowi prawdziwe powraca.
Z poważaniem Kierownik i współpracownicy GOPSu.

 

Lista potrzebnych artykułów (tylko nowe i z wydłużonym terminem ważności):

• Chusteczki higieniczne – zwykłe i nawilżane

• Papier toaletowy-  zwykły i nawilżany

• Pieluchy

• Pieluchomajtki

• Kremy nawilżane, kremy ochronne

• Malowanki, kredki

• Podpaski

• Butelki dla dzieci, smoczki

• Szampony, żele pod prysznic, mydła, pasty do zębów, szczoteczki do zębów

• Ręczniki

• Słodycze np. batony energetyczne

• Woda (małe butelki)

• Soki dla dzieci w plastikowych butelkach

• Musy owocowe – tubki

• Posiłki dla dzieci w tubkach

 
Wniosek o 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – spotkanie z ekspertem ZUS PDF Drukuj Email

plakat 500RKO GOPS Ryman

- Kliknij w plakat aby powiększyć -

 
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - poszukujemy wolontariuszy PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

W związku z chęcią przystąpienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, poszukujemy wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Głównym wymaganiem jest posiadanie samochodu i prawa jazdy.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu, ul. Szkolna 7, lub pod numerem telefonu 94 35 55 472 do dnia 14.02.2022 r.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-wazna-pomoc-w-czasie-pandemii

 

Korpus Wsparcia Seniorow

 

 
DODATEK OSŁONOWY PDF Drukuj Email

Logo Dodatek Osłonowy


Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wnioski można składać od 4 stycznia 2021r. do 31 października 2022r.:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

- tradycyjnie (papierowo).

 

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski złożone po dniu 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243.

 

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Logo 2 Dodatek Osłonowy 500

 

W przypadku przyznania dodatku osłonowego, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego następuje
w formie decyzji.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 35 55 470.

 

FORMULARZ WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - Pobierz

 

Przypominamy, że każdy piątek od godziny 1000 jest dniem bez interesanta.

 

 
Wnioski na posiłki w m-cu GRUDNIU 2021 r. PDF Drukuj Email

OGLOSZENIE 19 wnioski o posilki 12.2021

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 32

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

Ankieta

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?