Strona Główna
Strona główna GOPS Rymań
Urząd Gminy i GOPS nieczynny - 31.05.2024 r. PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że w dniu
31 maja 2024 r. (tj. piątek)
Urząd Gminy w Rymaniu oraz GOPS w Rymaniu
będą nieczynne.

   logo animowane polyskLogo gops new7 kopia

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

 
Spotkanie z pracodawcą KORPO w PUP w Kołobrzegu - 23.05.2024 r. PDF Drukuj Email

 

spotkanie z pracodawcą KORPO 500

 

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu !
https://www.facebook.com/KORPOkorpojawor

 

spotkanie z pracodawcą KORPO szczegoly 510

 

 
Giełda pracy w dn. 06.05.2024 r. w PUP w Kołobrzegu PDF Drukuj Email

Giełda pracy PUP K eg

 
Pomoc psychiatryczna PDF Drukuj Email

Pomoc psychiatryczna 500

 
DODATEK OSŁONOWY 2024 PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu informuje, że do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto, za rok 2022 nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 lub 286,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2 100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę.

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
 • tradycyjnie (papierowo) - od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

FORMULARZ WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO 2024 - Pobierz

 

Wiecej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 94 35 83234.

 

 
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową PDF Drukuj Email

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

Materiały:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - pobierz

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

 

 
Trening umiejętności wychowawczych w ramach projektu "Wybierz przyszłość dla rodziny" PDF Drukuj Email

plakat Trening umiejetnosci wychowawczych 500

 
Nabór wniosków - program "Aktywny samorząd" - Moduł II PDF Drukuj Email

Ogłoszenie program Aktywny samorząd Moduł II 500

1. Skan pisma - pobierz

2. www.pfron.org.pl - szczegółowe informacje dotyczące programu

3. portal-sow.pfron.org.pl - Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PEFRON (SOW)

 

 
Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 PDF Drukuj Email

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył

kwotę 505 000 000,00 zł.

 

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

 

Osoby zainteresowane spełniające warunki prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do 31.08.2023 r

 

Ogłoszenie i załączniki znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednosteksamorzadu-terytorialnego-edycja-2024terytorialnego-edycja-2024

 

 
Program operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA - Podprogram 2021 PLUS PDF Drukuj Email

Logo POMOC ZYWNOSCIOWA 500

POMOC ŻYWNOŚCIOWA w ramach PO PŻ - Podprogram 2021 PLUS

 

ZAPRASZAMY osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 Aby otrzymać skierowanie należy zgłosić się w poniedziałki lub środy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Ważne!!!

Brak dokumentów nie kwalifikuje do wydania skierowania.

Artykuły żywnościowe wydawane będą w dniach: wtorki, środy i czwartki, w godz. 9.00 - 12.00 w Magazynie SEZAM,

ul. Unii Lubelskiej 35, Kołobrzeg.

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie skierowania

2. Sytuacja dochodowa

3. Oświadczenie

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 121 gości 

Ankieta

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?