Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

GOPS Rymań

Świadczenia

Prawo Lokalne

Projekty

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)
w GOPS Rymań jest Pan Dariusz Florek
e-mail: iod@ordonotitia.pl