Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

GOPS Rymań

Świadczenia

Prawo Lokalne

Projekty

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Ośrodek w statystykach:

1. Rodziny korzystające z pomocy w 2015 r. 259
2. Liczba osób w tych rodzinach537
3. Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2015 r.  18 616
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2015 r.175
5. Liczba wniosków o świadczenia rodzinne w 2015 r.282
6. Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2015 r.
44
7. Liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w 2015 r.
43
8. Liczba decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2015 r.
322
9. Liczba decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych w 2015 r.
59
10. Liczba decyzji dla dłużników alimentacyjnych w 2015 r.50
11. Liczba rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy w 2015 r.
59
12. Liczba rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w 2015 r.20
13. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2015 r.28
14. Liczba członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w 2015 r.   68
15. Liczba rodzin objętych pracą Asystenta Rodziny w 2015 r.   
3
16. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2015 r.
53